ПОЛИЦИЯ В БЛИЗОСТ ДО ОБЩЕСТВОТО

Увод

Проблемно-ориентиран подход за подобряване на реда и сигурността в местните общности
Мартин Граматиков

Основни психологически и философски принципи на полицията в близост до обществото
доц. д-р Калин Гайдаров

Основни функции и правомощия на органите на националната полиция
Бойко Славчев

Работата на българската полиция в близост до обществото
полк. Томи Илиев

Лидерски ракурс към проекта "Полиция в близост до обществото"
Албена Танева

Работа на полицията с етническите общности
Боян Захариев

Моделът "Полицията в близост до обществото" в Европа: Структури и добри практики
Артър А. Джоунс
Робин Вайсман