III Национална конференция "Полиция в близост до обществото"

На 15.12.2003 в София Фондация "Отворено общество" организира III-та Национална конференция "Полицията в близост до обществото". В конференцията взеха участие представители на неправителствени организации и местната, депутати, ръководители от МВР, ДНСП, началниците на РДВР от страната и. В изказванията на участниците бяха анализирани постиженията и пропуските в изпълнението на Стратегията за работа на полицията в близост до обществото през 2003 г. Зам. министъра на МВР г-н Румен Стоилов и зам. директора на национална служба "Полиция" г-н Павлин Димитров в изказванията си посочиха, че Стратегията за работа на полицията в близост до обществото е приоритет за полицията, на който ще бъде акцентирано в следващите години.

Основна част в програма бяха представянията на проекти на неправителствени организации, подкрепени от Фондация "Отворено общество" за реализиране на модела "Полиция в близост до обществото". Фондация "Български адвокати за права на човека" представи проекта си за обучение на районни инспектори в общуване с хората и работа с жертви на насилие. Сдружение "Бъдеще за всички" запозна аудиторията с ангажирането на полиция, местни власти и гражданско общество в Местна комисия за сигурност в община Костенец. В резултат на формирането на Комисията е подписан и Местен договор за сигурност, съгласно който са фиксирани конкретни отговорности и координационни механизми за институциите, бизнес асоциациите и неправителствените организации в общината.

От своя страна регионалните ръководители на полицията споделиха, че в сътрудничество с гражданското общество са разчупени донякъде бариерите между полицията и гражданите и е поставено началото на диалог. Полк. Нунев от РДВР Русе сподели, че с помощта на две неправителствени организации, подкрепени от ФОО, са били направени срещи на полицейски ръководители от града с местната общност. На срещите са били дискутирани проблемите, които карат хората да се чувстват несигурни и застрашени и са били обсъдени мерки, при които гражданите и полицията да сътрудничат за подобряване на сигурността в града. Друг практически резултат са проведените информационни кампании за запознаване на гражданите с обслужващите ги районни и младши районни инспектори.

Организациите и лицата, които желаят да получават новини относно дейността на Фондация "Отворено общество" – София в областта на "Полиция в близост до обществото" могат да пишат до Мартин Граматиков на адрес: mgramatikov@osf.bg